| ผู้จัดการบัญชีอาวุโส 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

  รูปแบบงาน : งานประจำ
  จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
  สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ บริษัท เดอ พอช จำกัด ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง
  เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้างของบริษัท
  วันหยุด : ไม่ระบุ
  เวลาทำงาน : ไม่ระบุ
  วันที่ลงประกาศ : 22/10/2562

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ควบคุมและบริหารการปฎิบัติงานด้านบัญชี การเงินและต้นทุน ให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท
 • ดูแล ติดตาม การดำเนินงานด้านบัญชี ภาษีและการเงินให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี ข้อปฏิบัติทางภาษีอากร และกฏหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำประมาณการกระแสเงินสด รายงานต้นทุน และงบการเงินได้ถูกต้องและแล้วเสร็จตามกำหนด
 • ควบคุม ดูแลบัญชีสินทรัพย์และกำหนดวิธีตรวจนับสินทรัพย์อย่างถูกต้องและแม่นยำ
 • ติดตามและนำเสนอกฏหมายบัญชีและภาษีที่เกี่ยวข้องกับบริษัทให้ผู้บริหารทราบ
 • ประสานงานกับผู้รับผิดชอบโครงการต่างๆของบริษัทฯเพื่อติดตามความคืบหน้าและจัดทำรายงานให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • จบปวส./ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำบัญชีอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะ วางระบบบัญชีได้
 • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เกี่ยวกับหลักการ กระบวนการ และกฎหมายบัญชีและภาษีอากรอย่างดีเยี่ยม

  วิธีการรับสมัคร

  ส่ง Resume มาที่ E-mail : info@derposh.co.th คลิก!!!

  ติดต่อสอบถาม

  038-867-067 ต่อ 282

 • Share